Gạch Ấn Độ 600x1200 GAD-P62050

GAD-P62201

826,000 đ

- Mã số : GAD-P62050
- Thùng 2 viên: 1.44m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ