Điện thoại: 02926296939

Email: cttnhhnttrungdung@gmail.com

Địa chỉ: số 21-22-23 lô 2A Đường sô 4 KDC Ngân Thuận, phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ

Facebook